Blog

 • İş Yaşamının Dopingi: Motivasyon

  Motivasyon… Sözlük anlamına baktığımızda “isteklendirme” ve “güdüleme” olmak üzere iki farklı tanım çıkıyor karşımıza. Günlük yaşamda hedef veya hedefleri olan […]

 • İletişimin Geleceği

  İletişim kavramının tarihsel süreç içinde geçirdiği dönüşüme baktığımızda akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaşırız. Mağara duvarlarına çizilen basit çizimlerden günümüzde […]

 • Kriz Yönetimi ve PR

  PR sektörü içinde kriz kavramı çok önemli bir yer kaplamaktadır. Büyük ya da küçük fark etmeksizin her krizin kendi içindeki […]

 • PR ve Reklam Arasındaki Farklar

  PR (Halkla İlişkiler) ve reklam, zihinlerde birbirine yakın gibi duran iki kavram olarak algılandığı için kolaylıkla karıştırılır. Halbuki bu iki […]

 • Neden PR Yapmalıyız?

  İletişim faaliyetlerinin hayati derecede önemli olduğu günümüzde PR ajansları tarafından gerçekleştirilen PR faaliyetleri, kurumların kendilerini tanıtma ve hedef kitleleri üzerinde […]