PR ve Reklam Arasındaki Farklar

PR (Halkla İlişkiler) ve reklam, zihinlerde birbirine yakın gibi duran iki kavram olarak algılandığı için kolaylıkla karıştırılır. Halbuki bu iki kavram benzer özellikler gösterseler de birbirinden ayrı iki farklı dünyaya aitlerdir ve birbirlerinden çok keskin çizgilerle ayrılmaktadırlar. PR ve reklam arasındaki farkı anlamak için öncelikle ikisinin tanımına bakmak gerekir. Böylelikle görev tanımları üzerinden belirli çıkarımlarda bulunabilir ve aralarındaki farkları belirleyebiliriz.

PR (Halkla İlişkiler) Nedir?

PR (Halkla İlişkiler), bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Dolayısıyla PR dediğimizde hizmet verilen hedef kitle ile daha etkili iletişim kurma yollarını arayan bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. PR’ı bir kurum veya kuruluşu hedef kitlesi gözünde değerli ve itibarlı hale getirip o hedef kitlenin kuruma bağlı olmasını sağlamakla yükümlüdür şeklinde daha manevi anlamda düşünebiliriz.

Reklam Nedir?

Reklam, bir ürün veya hizmeti insanların satın almasını sağlamak, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan bir duyuru şeklidir. Bu tanımdan da reklamın daha maddi çıkarımlı bir odak noktasının olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz.

PR ve Reklam Farklı Dünyalara Aittir

PR ve reklam arasındaki ilk fark temel amaçlarıdır. PR, bir kurum ya da kişinin prestijini, imajını, tanınırlığını yükseltme gibi bir amaca hizmet ederken reklam ise, bir mal ya da hizmetin satışını artırma ya da bir fikri yayma amacını güder. Dolayısıyla temel amaçlar anlamında iki kavram da birbirinden zıt yönde ayrılır.

PR ve reklamı birbirinden ayıran ikinci farklı nokta ise hedef kitle noktasındadır. PR’da kurumun hedef kitlesi bütün kamuoyudur fakat reklamda ise hedef kitle, satılacak mal veya hizmetin alanı doğrultusunda kısıtlı bir hedef kitleyi kapsar.

PR ve reklam arasındaki üçüncü farklılık ise çalışma süreleridir. PR’da bir kurumun uzun süreli imaj çalışması ve iletişim faaliyeti söz konusu olduğu için çalışmalar kesintisizdir çünkü algıyı oluşturmak her zaman uzun bir süreç gerektirir.  Bunun tam tersi olarak da reklamda ise ürünlerin veya hizmetlerin öne çıktığı belirli dönemlerden dolayı çalışmalar kesintili ve dönemseldir.

PR ve reklamın dördüncü farkı ise yine yapılan işlerin uzun ve kısa vadeli olmasına bağlı olarak PR’da sonuçların uzun vadede, reklamda ise sonuçların kısa vadede alınmasıdır.

PR ve reklamın beşinci farklı noktası ise yaptıkları işlerin stratejisi gereği birbirinden ayrılır. PR’da karşı tarafa verilmek istenen mesaj, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde doğrudan verilirken reklamda ise verilen mesajlar, daha yaratıcı olmayı gerektiren bu alanda daha örtük mesajların verilmesine neden olur.

PR ve reklam arasındaki altıncı fark ise bütçelerdir. Halkla ilişkilerde hazırlanan mesaj genellikle ücretsiz olarak basın yayın organlarına iletilirken ve bunun için neredeyse sıfır maliyet gerekirken reklamda ise, tanıtım amacıyla yayın araçlarından zaman satın alınır ve bunun karşılığında da ciddi miktarlara varan ücretler ödenebilir.

PR ve reklam amaçları bakımından başka bir yönle daha ayrılır. PR’ın amacı, ürün ve hizmetten ziyade kurumun tanıtılmasına odaklanırken reklamda ise amaç; üretilen mal veya hizmetlerin tanıtılması, satın alınmasının sağlanması ve tüketicinin markaya karşı olan sadakatinin kalıcı hale getirilmesidir.

Sonuç olarak; PR ve reklam arasında birçok noktada çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Amaçları, stratejileri ve kullandıkları araçların tamamen farklı olmasıyla bu iki kavram buna karşın, bir kurum veya kuruluş için aynı derecede önem derecesine sahip fonksiyonlardır.

 

                                                                                                                     ZB Medya İletişim

 

ZB MEDYA - İLETİŞİM

ZB Medya İletişim; 2015 yılının Mart ayında “Anlatmak, başarmanın diğer yarısıdır…” mottosuyla kişi, kurum ve markalara iletişim danışmanlığı hizmeti vermek amacıyla kurulan bir PR ajansıdır. Stratejik iletişim danışmanlığı, geleneksel ve dijital medya ilişkileri, lider iletişimi, sosyal medya yönetimi, itibar ve algı yönetimi, gündem yönetimi, kriz iletişimi ve etkinlik yönetimi alanlarında hizmet veren ajans, iletişim sürecini geleneksel medyadan dijital medyaya yayılan geniş bir perspektifte ele alarak gerçekleştirmektedir.  

ZB Medya İletişim’in hizmet verdiği sektörler arasında kültür-sanat, ekonomi, moda, finans, e-ticaret, gastronomi, sağlık ve turizm yer alıyor.