Neden PR Yapmalıyız?

İletişim faaliyetlerinin hayati derecede önemli olduğu günümüzde PR ajansları tarafından gerçekleştirilen PR faaliyetleri, kurumların kendilerini tanıtma ve hedef kitleleri üzerinde etkili olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumun hedef kitle zihnindeki imajının oluşturulması, geliştirilmesi ve uzun süreli olarak korunmasında PR ajansları tarafından yürütülen iletişim danışmanlığı hizmeti yol gösterici vazifesi görür. Rekabetin giderek arttığı ve kurumların geleceklerinin, yaptıkları ve kaçındıkları tüm faaliyetler ile çizildiği bir senaryoda yapılacak PR faaliyetleri de kurumları, rakiplerinin önüne geçirip farklı olmalarını sağlamada yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta.

PR’ın Çeşitli Yolları Vardır

Kurumların sundukları hizmet veya ürünleri için yapılan PR çalışmaları kurum için oluşturulan tüm imaj ve algıyı olumlu yönde etkileyip maddi olarak da kazanç sağlar. PR ajansları tarafından yapılan pazarlama yönelimli PR, kurum içi PR, etkinlik yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi ve medya ilişkileri gibi faaliyetlerin bütünü bir kurumun başarılı olmasında ayrılmaz birer parçadırlar.

PR Yapmanın Önemi

Kurumsal anlamda yıllar geçtikçe yardımcı olma görevinden uzaklaşıp yönetim fonksiyonu gibi çok önemli bir güç haline gelen halkla ilişkilerin kurumu ayakta tutan birçok kritik faaliyeti üstlenmesi başlı başına “Neden PR Yapmalıyız?” sorusuna verilecek en iyi cevap olacaktır. Geleceğe yönelik eğilimleri analiz etmek ve sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunun davranış ve beklentilerini araştırmak, tam ve doğru bilgiye dayalı iki yönlü iletişim kurmak, çatışma ve yanlış anlamaları önlemek, karşılıklı saygı ve sosyal sorumluluğu geliştirmek, kurumsal kimlik ve imaj oluşturmak, ürün ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak kar elde etmek de kurumların PR faaliyetlerine gereken önemi vermesini sağlamaktadır.

Uzun Vadede Getirinin Anahtarı: PR

Sonuç olarak PR faaliyetlerinin kurumlar açısından değeri, kurumlara olan olumlu getiriler sayesinde daha rahat anlaşılmakta ve önemi günden güne daha iyi benimsenmektedir. Çağın gereğine uygun yapılan tüm iletişim faaliyetleri ve bunların sonuçları kurumlar açısından uzun vadede büyük bir getirinin ilk adımları olarak algılanabilir.

ZB Medya İletişim

 

ZB MEDYA - İLETİŞİM

Bilgi, haber, duygu ve düşünceleri insanlara ve markalara aktaran PR ajansı ZB Medya İletişim, kurum ve kuruluşlara stratejik iletişim danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, geleneksel ve dijital medya ilişkileri, gündem yönetimi, kriz iletişimi ve etkinlik yönetimi hizmetleri ile zamanın dinamiklerini ajans olarak bünyesinde barındırıyor.  

Verdiği güven ve hizmet anlayışıyla kültür sanat, moda, gastronomi, kozmetik gibi birçok alanda var olan ZB Medya İletişim, gelenekselden dijitale, dijitalden tüm yeniliklere samimi bir köprü oluşturuyor.