Çağımızın Mesleği; Halkla İlişkiler

Günümüz dünyasında iletişim kavramı ilk ortaya çıktığı andan itibaren belki de en değerli dönemlerinden birini yaşamakta. İletişim, kamu veya özel fark etmeksizin her kurum ve kuruluş için son derece önemli ve bir o kadar da hassas bir konu haline gelmiştir. Gerçek kişilikleri olmasa dahi bu kurum ve kuruluşlar çevresindeki paydaşlarıyla ve hedef kitlesiyle sürekli bir iletişim halinde olup bu çabayı sürekli olarak devam ettirmek zorundadırlar.

Kurumlar ve PR

Kuruluşun çevresiyle ilişkilerini, çevrenin de kuruluşa ilişkin amacını ve işlevini öğrenmesini, kuruluşun içinde bulunduğu çevreyi etkilemeye çalışmasını içeren bir kavram olarak halkla ilişkiler; diğer bir deyişle PR kavramı ortaya çıkarak iletişim faaliyetlerinde önemli bir güç olmuştur. Kurum veya kuruluşun çevreyi bilmesi, değerlendirmesi, çevredeki değişimler karşısında önlemler alarak bunları hayata geçirmek istemesi çok önemlidir. Bu yüzden kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması ve benimsetilmesinde önemli bir role sahip olan halkla ilişkiler, bu özelliği ile kuruluşların çevreleriyle ilişkileri içinde yer alan bir yönetsel işlevdir.

İletişim İçin PR

Global bir kavram olan iletişim sayesinde kendilerini ifade etme ve tüm faaliyetlerini hedef kitlesiyle buluşturmayı PR sayesinde gerçekleştiren kurumların halkla ilişkiler mesleğine verdikleri değer de kendi faaliyetlerinin kalitesini artıracaktır. Çağımızın mesleği olarak kabul edilen halkla ilişkiler, kamu ve özel sektör kuruluşları için zorunlu bir ihtiyaçtır ve uzun yıllar da böyle kalmaya devam edecektir.

İletişim İçin En Yakın Dost: PR Ajansları

Günümüz dünyasında her şey kamuoyunun önünde gerçekleştiği için halkla ilişkilere daha fazla ihtiyaç vardır ve bunun için de iletişim danışmanlığı hizmeti veren PR ajanslarının varlığı bir o kadar önemlidir. Müşterileri için verdikleri kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, sponsorluk yönetimi, medya iletişimi, kriz iletişimi, konu-gündem yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi, dijital iletişim, kurum içi iletişim, etkinlik yönetimi ve kamu ilişkileri gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılan hizmetleri sunan PR ajansları, her anlamdaki iletişim faaliyeti için kurumların en yakın dostudur.

İletişim Danışmanlığı Sanatı

Halkla ilişkiler aynı zamanda bir işletmenin ya da özel ve kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür. Kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatı, halkla ilişkiler faaliyetini etkili bir şekilde kullanıp iletişim danışmanlığı yapan PR ajanslarıdır.

Halkla İlişkilerin Değeri

Sonuç olarak halkla ilişkilerin amacı bir kuruluş ile ilgili olduğu hedef kitle arasında karşılıklı anlayış, uyum ve iyi niyeti gerçekleştirme, kuruluş amaçları ile toplumun gereksinim tutum ve davranışlarını kamu yararı etrafında bütünleştirme ve böylece toplumda görüş birliğini sağlamaktır. Bu amaç için de kurumların halkla ilişkilere bakış açısı önem arz etmektedir. Halkla ilişkilere verilen değer arttıkça kurumların da kendilerini ifade etmesi ve iletişim faaliyetlerini daha eli yüzü düzgün bir şekilde sürdürmeleri hiç de zor olmayacaktır.

ZB Medya İletişim

 

ZB MEDYA - İLETİŞİM

ZB Medya – İletişim Türkiye’nin köklü PR ajanslarından biridir ve PR Ajansı hizmetinin yanında bünyesinde dijital medya yönetimi ve web tasarım gibi hizmetleri de barındırıp, başarıyla sürdürmektedir.